Submissió

13,00

Aquestes pàgines remenen les incerteses i les impossibilitats: mars que
s’enfonsen, “agulles de cartró”, “pols de vent”… I ho fan amb la millor
i la pitjor eina que tenim: el mateix llenguatge mentider. Aquest
llenguatge que ens limita i ens va ample, que ens pica i ensabona, és
precisament el camp de batalla on el poeta es juga l’existència, la possibilitat
de ser. Albero es nega a empassar-se el mutisme imposat per
un estat o un destí i tria ser per dir la violència del silenci com a revulsiu
per a intentar la comunicació. Igual que l’home del bosc esculpeix
fustes per buscar-hi ànimes.

Autor: Miquel Albero Polo
Fotografia biografia: David Segarra
Primera edició: novembre del 2018
ISBN: 978-84-948354-9-0
Dipòsit Legal: GI 1891-2018