ESPECTACLES

Els espectacles de les autores i autors tremendus són espectacles de poesia escènica, és a dir, fusionen la poesia amb altres arts escèniques.

RAMON BARTRINA

polipoesia i música