Un pi, dos lledoners, una olivera

13,00

Francesc Meseguer

Categoria: Etiqueta:

Descripció

Tancat a Vil·la Joana, la casa on Jacint Verdaguer va passar els seus
últims dies, un escriptor comença un dietari. Aviat, la literatura i el lloc
es confonen en un encreuament de discursos inconnexos, superposats,
per on l’autor transita mig adormit i en sandàlies, sense estridències ni
pretensions, conscient que allò menys interessant del text és ell mateix
i el més interessant, el camí de sortida que el porta a mirar cap enfora.

Després de l’acidesa de Lear (Premi Born 2016) i de la radicalitat frag-
mentària de Body sushi (Arola, 2017), Meseguer construeix un text mi-
nimalista, aparentment intranscendent, que creix imperceptiblement,

com un bosc. Una finíssima paròdia de l’autoficció, de les novel·les de
residència d’escriptors, i dels excessos d’ego de la literatura actual.

Autor: Francesc Meseguer
Fotografia biografia: Anna Uribe
Primera edició: setembre del 2018
ISBN: 978-84-948354-7-6
Dipòsit Legal: GI 1455-2018
Distribució: Besai Llibres