Partir

13,00

Diu Cristina Peri Rossi que partir sempre és partir-se en dos i és que la millor manera de concebre la pluralitat que ens conforma és vivint en moviment constant. Partir és la infinitat d’indrets on sem a la vegada, on ens imaginen o ens evoquen. És el pensament que belluga, l’acció, la potència. És una metamorfosi que muta en cada tombada. Partir no vol ser res, però esdevé sense aturador.

Autora: Anna Fernández
Il·lustracions portada i interior: Judith con H
Fotografia de la biografia: Pau Gómez
Primera edició: maig del 2022
ISBN: 978-84-122864-5-8
Dipòsit Legal: GI 795-2022