Moviments de pell i escates

13,00

Moviments de pell i escates és un poemari sensible on l’autora juga amb la relació entre el jo i els elements del cosmos. Els seus versos ens submergeixen en un paisatge interior aquàtic on el desig i les relacions personals íntimes vertebren un recorregut emocional que mena a la reflexió sobre els processos de canvi i la creació de la pròpia identitat.

Autora: Laia Claver Nadal
Il·lustracions: Clara Gispert Vidal
Segona edició: novembre del 2015
ISBN: 978-84-944692-0-6
Dipòsit Legal: GI 1829-2015