Miopies

13,00

Heus ací, una poesia honesta, que és la forma que té la poesia de ser.
Miopies són 31 poemes i el que falta. Horitzons i diagonals, fites i somnis que
es dansen, molta més aigua i plecs que de izquierda a desecha es traspassen
així. Llavors, arrels de sabates, arbres i mares s’expressen amb naturalitat de
caure, perquè gronxa un ball amb la consciència de ser pell, i un escoltar-se
la llengua sense pèls a les orelles. Hi ha sang, no hi ha filtres, ni tan sols unes ulleres.
Som-riure perquè juga i s’hi deixa anar, i endur per la música que nota fina. I
un pòsit de misteri que té els trossos del seu fer i un caràcter de versos clars
que plouen llum, molta llum i posen moreno.

Núria Martínez-Vernis

 

Autora: Azucena Momo
Pròleg: Núria Martínez-Vernis
Coberta: Alba Falgarona (wäwä)
Primera edició: abril del 2019
ISBN: 978-84-949506-9-8
Dipòsit Legal: GI 689-2019