Migració al magma

13,00

Migració al magma és una porta oberta al viatge del sentir i els sentits.
La poesia de la Clara Centenera Ribas posa en paraules els moviments
migratoris que travessen les barreres epidèrmiques, creuant diferents
topografies i paratges que van del racó més íntim al més compartit;
tot fluctuant entre l’exterior i l’interior, el tots i el jo, el cel i el magma.

Autora: Clara Centenera
Fotografia biografia: Nardo Peniza
Primera edició: octubre del 2018
ISBN: 978-84-948354-6-9
Dipòsit Legal: GI 1546-2018