Jo soc xina-catalana

13,00

“L’adopció no ens fa diferents. Sí, és cert que transmet unes emocions i unes vivències que possiblement ens fan canviar la manera d’observar la vida i el món que ens envolta, tant a la família adoptant com a l’infant, però no ens fa ni millors ni pitjors. Abans de dirigir mirades de compassió o fer comentaris pietosos per intentar quedar bé, cal tenir sempre present que la persona adoptada no és més malaurada que la que no ho és, igual que la família acollidora no és més solidària que la que no ha experimentat mai l’adopció.”

Autora: Laia Casas
Fotografia coberta: Natalia Chueca
Primera edició: abril del 2017
ISBN: 978-84-946781-5-8
Dipòsit Legal: GI 568-2017