De 18 a 24

15,00

Carles Figueras Calvo

Descripció

Des d’una perspectiva intimista i amb un llenguatge planer, Carles Figueras Calvo, poeta i pare de bessons, plasma en aquest poemari l’experiència de la criança durant la fase que va dels 18 als 24 mesos de vida dels seus fills.
El poemari és el retrat en primera persona de la il·lusió del mesos previs, de les nits en vetlla, les sorpreses i els nous aprenentatges que suposa el dia a dia amb la mainada. De 18 a 24, doncs ens acosta a la visió que l’autor té de
la paternitat i ens apropa als moment més tendres i els no tant tendres de la quotidianitat amb mainada.
Es tracta doncs d’un llibre que, sens dubte, farà de mirall a molts pares que han passat ja per aquesta vivència i obrirà noves mirades a qui encara hagi de passar per aquesta experiència.

Autor: Carles Figueras Calvo
Primera edició: març del 2019
ISBN: 978-84-949506-7-4
Dipòsit Legal: GI 450-2019
Distribució: Besai Llibres