Argent_viu (llibre_cd)

16,00

Joan Josep Camacho Grau, sens dubte una de les veus poètiques del panorama català a tenir en compte i un dels referents de la poesia underground catalana, guanyador dels premis Martí Dot el 2000 i l’Agustí Bartra el 2003 escriu en els versos d’Argent_viu: “…es tracta d’escriure-ho tot /amb les dents serrades”; i és amb les dents serrades que l’autor ha bastit una obra on “les provatures són incendis” i “els poemes són com les dents /mosseguen masteguen i tallen / l’aliment que és la ralitat”.
Acompanyat del seu incansable soci d’aventures poètiques Rafa Cruz, amb qui formen el mític duet experimental Dream Machine; el poeta s’aventura a transgredir els límits del paper en una experiència poètica sonora que es recull en el CD que acompanya aquest poemari, que no pot ser entès en la seva totalitat si no és tenint en compte la seva vessant oral.

Autor: Joan Josep Camacho Grau
Il·lustracions: Joan Comes
Primera edició: febrer del 2019
ISBN: 978-84-949506-2-9
Dipòsit Legal: GI 150-2019