Ala, bat! Sí, adeu.

13,00

La cantautora i poeta Rosa Pou arrenca el vol amb el poemari Ala, bat! Sí, adeu com qui es llança al joc de viure i escriure mentre sobrevola la pròpia quotidianitat amb paisatges de sons, ritmes, jocs semàntics, fonètics i metalingüístics.

Autora: Rosa Pou
Primera edició: abril del 2020
ISBN: 978-84-120136-8-9
Dipòsit Legal: GI 301-2020